"Kůň zná svého jezdce lépe, než jezdec svého koně."


SKOK PŘES PŘÍKOP

28. září 2010 v 8:29 | janička |  Výcvik a výchova psů
cviku je, naučit psa, aby na pokyn psovoda přeskočit příkop až 3 metry široký. Ovládání cviku je důležité při praktickém. použití psa.
Povel: "VPŘED," je vysloven v rozkazovací intonaci. Posunek: Předpažení pravou rukou ve směru překážky. Podmíněný podnět: Povel "VPŘED HOP", a slovní pochvala. Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem; poplácání a podaný pamlsek.
Metodický postup při nácviku:
    Zde platí rovněž tytéž podmínky. a zásady jako u skoku přes překážky. Ve výcvikových zařízeních se zpravidla používá uměle vyhloubený příkop, který je uzpůsoben tak, že jeho šířka se nechá zkracovat, nebo rozšiřovat podle potřeby a rozpracovanosti psa. Také se často používá tři různě širokých příkopů.
    Způsob nácviku: Psovod stojí se psem v základním postoji, asi 2 m před úzkým příkopem, pes je na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce. Na povel a posunek se rozběhne k příkopu a společně se psem příkop přeskočí. Po přeskočení vysloví povel "ZŮSTAŇ," mírně zatáhne za vodítko, aby psa zastavil, radostně ho pochválí a odmění pamlskem, zpět se příkop neskáče. Po několikerém opakování postupuje tak, že se rozběhne, avšak u příkopu zůstane stát, vodítko pustí, aby pes mohl příkop přeskočit sám. Za použití povelu "ZŮSTAŇ!" přijde ke psu, pochválí ho a od překážky odejde. Pří počátečním způsobu nácviku je možno použít napodobovací metody. Když pes již dobře skáče přes úzký příkop, přikročíme k nácviku na širším příkopu, pes je stále upoután na vodítku neb na dlouhé šňůře. Takto psovod postupuje v nácviku i na 3 m příkopu. Když pes již za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry dobře a spolehlivě příkop překonává, postupně přestane vodítka, neb dlouhé šňůry používat a pes skáče příkop sám na daný povel a posunek.
Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:
- psovod je málo trpělivý, důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky, ale příliš rychle,
- brzo přestane používat vodítka, neb dlouhé šňůry,
- psovod psa pochválí, neb cvik ukončí, aniž by byl proveden přesně,
- při nácviku je použito silných nepodmíněných podnětů,
- psovod při nácviku nedodržuje správné a nutné zásady. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:
    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy; když pes vyčká na daný povel, pak rychle přeskočí přes příkop, na daný povel "ZŮSTAŇ!" okamžitě zůstane stát a vyčká příchodu psovoda.
Kontrolní otázky k výcviku psa v chůzi u nohy:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku za pomoci vodítka.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku.
4. Jak postupujeme při nácviku bez použití vodítka.
5. Jak postupujeme při nácviku obratů za chůze.
6. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
7. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
kontrolní otázky k výcviku psa sedni u nohy psovoda a obraty na místě
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku bez použití vodítka.
4. Jakým způsobem postupujeme při nácviku obratů.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
Kontrolní otázky k cviku lehni u nohy psovoda:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku bez použití vodítka..
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
 Kontrolní otázky k výcviku vstaň u nohy psovoda:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při nácviku v době výchovy mláděte.
3. Jak postupujeme při nácviku za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry.
4. Jak postupujeme při upřesňování cviku bez pomoci vodítka.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
 Kontrolní otázky k cviku volného pohybu psa na povel:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku v době výchovy mláděte.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry.
4, Jak postupujeme při upřesňováni cviku bez pomoci vodítka.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
 Kontrolní otázky k cviku přivolání psa:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
Kontrolní otázky k odložení psa:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním způsobu nácviku.
3.-Jak postupujeme při upřesňování cviku.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvařovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
 Kontrolní otázky k výcviku navedení psa k levé nose:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním způsobu nácviku.
3. jak postupujeme při upřesňování cviku bez použití vodítka.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
Kontrolní otázky k výcviku psa sedni před psovodem:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku bez použití vodítka.
4. Jak postupujeme při prodlužování vzdálenosti.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený. 
Kontrolní otázky k výcviku psa lehni před psovodem:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku bez použiti vodítka.
4. Jak postupujeme při prodlužováni vzdáleností.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
Kontrolní otázky k cviku vstaň před psovodem:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněním podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku bez použit) vodítka.
4. Jak postupujeme při prodlužováni vzdálenosti.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.
Kontrolní otázky k cviku aportování:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává; podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při budování zájmu o předmět.
3.. Jaké způsoby jsou nejčastěji používány.
4. Jaké předměty při nácviku používáme a na co je třeba dát pozor.
5. Jak postupujeme při upřesňování cviku.
6. Kterých chyb se musíme vyvarovat při nácviku.
7. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
Kontrolní otázky k přerušení nežádoucí činnosti:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při odstranění, nebo přerušení nežádoucí, činnosti.
3. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
4. Kdy považujeme cvik ze splněný a přesně provedený.
Kontrolní otázky k výcviku štěkání na rozkaz:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku za pomoci pamlsku.
4. Jak postupujeme při nácviku, kdy psovod od psa odchází.
5 Jak postupujeme při nácviku za pomoci vydráždění proutkem. -
6. Jaké jiné způsoby k nácviku lze použít.
7. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
8. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
Kontrolní otázky k nácviku psa vysílání vpřed:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jaký je metodický postup při nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku za pomoci předmětu.
4. Jak postupujeme při niku za pomoci odložení psa na místě.
5. Jak postupujeme při nácviku za pomoci dlouhé šňůry a pomocníka..
6. Jak postupujeme při nácviku za pomoci vodítka.
7. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
8. Kdy považujeme cvik za splněný s přesně provedeny.
Kontrolní otázky k nácviku chůze psa po žebříku a kladině:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jaký je metodický postup.
3. Jak postupujeme od počátečního nácviku, až k přesnému provádění.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
Kontrolní otázky k výcviku psa skoku přes tři překážky:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2: Jaký je metodický postup při nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku, kdy psovod skáče současně se psem.
4. Jak postupujeme při nácviku napodobovací metodou.
5. Jak postupujeme při nácviku za pomoci aportu:
6. Jak postupujeme při nácviku zdolávání tří překážek za sebou.
7. Které zásady musíme při nácviku dodržet.
8. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
9. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
Kontrolní otázky ke cviku skoku šplhem:
1: Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jaký je metodický postup při nácviku.
3. Jak postupujeme při počátečním nácviku:
4. Které zásady a podmínky musíme při nácviku dodržet.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
Kontrolní otázky k výcviku psa skoku přes příkop:
1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Které podmínky a zásady musíme při nácviku dodržet.
3. jak postupujeme při počátečním nácviku.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Blair Blair | Web | 28. září 2010 v 8:33 | Reagovat

Ahoj, jestli chceš, přijď se podívat na můj blog o Leighton Meester, v poslední době mi docela klesla návštěvnost, tak bych byla moc ráda za každého človíčka :-) P.S. Máš moc krásný blog, jen tak dál!!

2 Janička Janička | 1. října 2010 v 14:47 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama