"Kůň zná svého jezdce lépe, než jezdec svého koně."


SKOK PŘES TŘI PŘEKÁŽKY

28. září 2010 v 8:27 | janička |  Výcvik a výchova psů
cviku je naučit psa zdolávat skokem tři různé překážky, na daný povel psovoda. Zdolávání překážek je důležité při praktickém použití psa.
Povel: "VPŘED HOP!" a "ZPĚT HOP!" je vysloven v rozkazovací intonaci.
Posunek: Předpažení pravou rukou ve směru překážky. Podmíněný podnět: Povel "VPŘED HOP!." "ZPĚT HOP! ", posunek, slovní pochvala.
Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem, poplácání a podaný pamlsek.
Metodický postup při nácviku:
    Tento cvik se nenacvičuje se psem mladším 10 měsíců, aby nedošlo k poškození normálního vývinu, jako prošlápnuté nadprstí, pronesený hřbet a vybočené lokty. Rovněž psi do 20 měsíců, nemají být přetěžováni vysokými a namáhavými skoky. V žádném případě se tyto výkony nesmějí požadovat na. psu po nakrmení, nebo nebyl-li mu dříve poskytnut dostatečný výběh. Žádnému psu také neprospívá provádění cviku až do úplné únavy. Ve výcvikových zařízeních se zpravidla pes:. učí skákat přes tři různé, uměle zhotovené překážky, a to: proutěnou, laťkovou a prkennou, do výše 120 cm, tam i zpět.. Překážky pes zdolává skokem, aniž by se jich dotýkal, a to buď rozestavěné každou zvlášť, nebo postavené za sebou v rozmezí několika metrů a pak tyto zdolává všechny najednou.
    Při nácviku je možno použít několika způsobů, vždy je však nutné postupovat systematicky od lehčího k těžšímu. To znamená, že s nácvikem započneme na překážce asi 50 cm vysoké a postupně zvyšujeme.
    Způsob nácvik-u, Kdy psovod skáče přes překážku současně se psem: Psovod stojí asi 2 m před překážkou, pes sedí u jeho levé nohy, upoután na krátkém vodítku" Psovod drží vodítko v levé ruce, psa povzbudí a pravou rukou ukáže na překážku. Vysloví povel "VPŘED!" a současně se rozběhne, před překážkou vysloví povel "HOP!", překážku přeskočí a snaží se, aby i pes překážku překonal. Po překonání překážky radostně psa pochválí, otočí se a stejným způsobem na povel "ZPĚT° HOP!" přeskočí překážku zpět. Na povel "ZŮSTAŇ!" předejde před psa a provede cvik sedni. Poté opět psa radostné pochválí, poplácá a odmění pamlskem. Po pochvale nechá psa několik vteřin sedět a pak provede cvik sedni u nohy. Psovod může nácvik nejvýše třikrát opakovat. Když pes již překážku překonává, nezdráhá se ani se nesnaží překážku oběhnout, psovod již sám nepřeskakuje, ale překážku obíhá, později zůstane stát před překážkou a když pes skáče zpět, couváním se od ní vzdaluje, aby pes mohl zaujmout polohu sedni před psovodem. Když pes i takto překážku zdolává, přikročíme k nácviku tak, že zůstaneme stát na místě, vodítko pustíme na zem a vysíláme psa jen za použití povelu a posunku. Místo vodítka lze použít dlouhou šňůru. V konečné fázi nácviku již psu vodítko nepřipínáme.
    Způsob nácviku napodobovací metodou: Nácvik se provádí tak, že nejdříve zdolává překážku psovod se psem, který již. cvik ovládá a v zápětí za ním běží psovod se psem, který s nácvikem započal. V tomto případě nemusí psovod překážku přeskakovat, avšak musí psa správně navést, aby nemohl překážku rovněž. oběhnout. Po přeskočení se oba psovodi otočí a stejným způsobem zdolávají překážku zpět. Tímto způsobem pokračujeme tak dlouho, dokud pes překážku nezdolává sám, bez pomoci jiného psa. Při dalším upřesňování cviku postupuje psovod obdobně jako u prvého způsobu.
    Způsob nácviku za pomoci aportu: Uvedený způsob můžeme použít tehdy, když pes je náruživým aportérem. Psovod postupuje tak, že nejdříve upozorní psa na předmět, který drží v pravé ruce, předmět odhodí viditelně přes překážku a současně na povel, posunek a pomocný povel ;,APORT!" se rozběhne se psem k překonání překážky. Psovod nesmí předmět odhodit daleko, aby pes, který je upoután na vodítku mohl jej uchopit. Psovod zůstane stát u překážky a -když pes aport uchopí, povelem "ZPĚT HOP!" se snaží, aby pas s aportem překonal překážku zpět. Psovod několik kroků couvne, psa posadí, radostně pochválí, předmět odebere, psa nechá několik vteřin sedět a provede cvik sedni u nohy. Cvik několikrát opakuje. Obyčejně stačí několik pokusů, aby pes překážku zdolával, aniž bylo použito předmětu. Upřesňování cviku provádí psovod obdobně jako n předešlých způsobů.
    Způsob zdolávání tří překážek za sebou. K nácviku můžeme přikročit tehdy, když pes již spolehlivě provádí skok přes jednu překážku. Obyčejně se používá tří prkenných překážek, které jsou rozestavěny několik metrů od sebe, jejichž výška je odstupňována, avšak výška poslední překážky ještě nedosahuje normální výšky 120 cm. Psovod postupuje tak, že ss postaví asi 2 m před překážky, pes je upoután na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce. Na povel a posunek se rozběhne k překážkám, u každé opakuje povel a když pes překoná poslední překážku, rychle se otočí a na povel "ZPĚT HOP!" překonává pes překážky zpět. Psovod běží vždy tak, aby měl psa a překážky po levé ruce. Po překonání překážek na povel "ZŮSTAŇ!" předejde před psa, provede cvik sedni .před psovodem, psa radostně pochválí, odmění pamlskem, nechá ho několik vteřin sedět a na povel "K NOZE!" provede cvik sedni u nohy. Po několikerém opakování psovod pustí vodítko na zem a pes ho tahá volně za sebou. Později podle způsobu práce psa vodítko odepne, avšak se psem běhá jako dříve, ale před poslední překážkou se zastaví, počká až pes překoná překážku zpět a společně se vrací. Později psovod již neběží až k poslední překážce, ale postupně zůstává zpět, přejde na druhou stranu překážek, zde. počká na psa, nebo za stálého sledování psa se sám vrátí na místo před překážky. Takto postupně vzdálenost zkracuje, až zůstane stát : před první překážkou a pes zdolává překážky sám.
    Když pes tímto způsobem zdolává spolehlivě a přesně nižší překážky, přikročíme k nácviku tří různých a normálních překážek. Nácvik jde již poměrně rychle, jde hlavně o návyk na různé překážky. Z počátku postupujeme obdobně jako při počátečním nácviku, za pomoci vodítka a běhání se psem a postupně cvik upřesňujeme a zdokonalujeme.
    Zásady, které je nutno při nácviku dodržet: Jak již bylo vysvětleno, je nutné, aby psovod postupoval systematicky, musí dát pozor, aby psu nezpůsobil bolest a psa zbytečně nestrhával. Psovod má vždy nejdříve překážky prohlédnout, případně závady odstranit (může jít o odštípnutou třísku, o kterou se pes poraní apod: ) : V případě, že psu byla způsobena bolest a překážek se bojí, je nutné nácvik na určitou dobu přerušit; se psem chodit v prostoru překážek a zde si s ním pohrát. Při nácviku se lehce vybudují nežádoucí spojitosti, a proto psovod již od samého počátku musí těmto zabránit. Jde zejména o to, že pes nevyčká na povel psovoda a sám vyráží, což je způsobeno tím, že psovod vždy když přišel se psem k překážce, vyžadoval její zdolání a tím u psa vybudoval návyk. Aby k této nežádoucí spojitosti nedošlo, je třeba, aby psovod nepravidelně střídal dobu vyslání psa. Zvláště u temperamentních psů je třeba postupovat tak, že jednou po přijití k překážce necháme tuto psem zdolat, ale podruhé necháme psa určitou dobu sedět před překážkou a aniž by ji pes zdolal, od překážky odejdeme. Tím vybudujeme u psa správný návyk, že vždy vyčká až na daný povel. Další nežádoucí spojitost je, když pes po přeskočení překážky před psovodem nepředsedne, ale snaží se hned zaujmout polohu vsedě u nohy psovoda. Tento nesprávný návyk je vybudován tím, že psovod vždy, když pes překážku překoná a usedne před ním, provede cvik k noze. Aby se psovod této nežádoucí spojitosti vyhnul; musí postupovat tak, že dobu od přesednutí a navedení k noze prodlužuje a nepravidelně střídá. Nebo psa nechá sedět a ze zadu ho obejde a postaví se k němu pes sedí u levé nohy. Nepravidelné střídání obejití psa s provedením cviku k noze, nežádoucí činnost zamezí, nebo již vybudovanou odstraní. Pes musí vždy vyčkat na pokyn psovoda.
Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:
- psovod je málo trpělivý, důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky;
-,jednotlivé_fáze;jsou prováděny příliš rychle bez patřičného utvrzení,
- psovod brzo přestane používat vodítka, neb běhání se psem,
- při nácviku je použito silných nepodmíněných podnětů,
- psovod psa pochválí, cvik ukončí i když nebyl proveden přesně,
- psovod při nácviku nedodržuje správné zásady.
Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:
    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes vyčká na daný posunek, pak rychle překoná jednu, nebo tři překážky. Na povel "ZPĚT HOP!" se rychle vrátí přes překážky k psovodovi, zde bez povelu usedne a vyčká na povel "K NOZE! ", na který rychle a přesně usedne u levé nohy psovoda. Po obratu psovoda opět rychle usedne a na pokyn psovoda od překážky odejde.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama